pacman, rainbows, and roller s
thu thuat hay
Vietnam 4
VIET NAM XANH
Không gian gặp gở của giới trẻ
09:36 : 26.04.19

+ Sức mạnh số, là phơi bày những viêc xấu của cán bộ viêt nam và các công ty làm các việc xấu như tham ô và xả chất thải ra môi trường vv

+ Các bạn biết đấy tốc độ của internet chỉ thua tốc độ của ánh sáng mà thôi, hảy chung tay 1 phần nhỏ vào việc phơi bày những việc xấu xa đó, để đất nươc việt nam càng ngày càng giàu mạnh.
Nếu bạn nào thấy 1 cán bộ nào đó tham ô thì hảy gửi cho mình thông tin về ngươi đó tham ô cái gì, gưi qua số điện thoại hoặc email mình nhé
+ Hoặc thấy 1 công ty nà đó xả chất thải chưa đươc xử lý ra mô trường, hoặc các hành vi khác vi phạm tới pháp luật và môi trường.

+ Lưu ý nôi dung không đươc bày đạt vu khống người khác
XtGem.com

© 2011 vietnamxanh
Powered by Xtgem.com