80s toys - Atari. I still have
thu thuat hay
Vietnam 4
VIET NAM XANH
Không gian gặp gở của giới trẻ
05:08 : 22.02.19

SOS Trái đất

Trajdat
Trái đất bé nhỏ của chúng ta đã tôn tại qua nhiêu thập kỉ và đến nay trai đất của chúng ta đang ngày càng ô nhiểm, thời tiết càng ngày càng khác nhiệt thạm họa ngày càng nhiều, liệu ngày tận thế có hay không đang tùy thuộc vào còn người chúng ta, với tình tràng sống vô trách nhiệm với môi trường như thế này thì ngày tận thế sẻ đến nhanh hơn thôi, chúng ta phải làm gì đây phải làm gì đây?
Đạo phục sinh
300px-Moai Rano raraku
hòn đảo sao giống trái đất của chúng ta như thế cũng sống biệt lập trong trái đất của chung ta cũng giống như trái đất của chúng ta sông biệt lập với các hành tinh khác, vi thế không thê cầu cứu ai khi gặp thẳm hỏa, trước khi bi tuyệt chủng đạo phục sinh Cũng giống như trái đất chúng ta đất đai phù nhiêu cây cối nhiều không khí trong lành tại sao đạo phục sinh bị tuyệt vong cũng không khó hiểu gì người dân trên đảo phục sinh đạ sống vô trách nhiêm với môi trường tàn phá cây cối để tạo những bức tượng cao gân xxx mét. Trái đất của chung ta cũng đang tàn phá môi trường cây cối để kiếm lợi nhuận, đạo phục sinh thì tạo dựng nhưng bức tượng ngay càng cao trại đất của chúng ta cũng giống như đảo phục sinh tạo những ngôi nha cao ngất trời, liệu trái đất của chúng ta có giống như đảo phục sinh không đang tùy thuộc vào con người chúng ta mà thôi, hảy vì trái đất của chúng hảy sống có trách nhiệm với môi trường xung quanh ta là góp phần bảo vệ hành tinh xanh tồn tại vĩnh viễn nhé.
XtGem.com

© 2011 vietnamxanh
Powered by Xtgem.com