thu thuat hay
Vietnam 4
VIET NAM XANH
Không gian gặp gở của giới trẻ
09:22 : 26.04.19

Hôm nay rảnh rổi,mình sẻ dành thời gian hướng dẫn các bạn chi tiết các bước cơ bản để tạo 01 wap hay nhiều wapsite cho riêng mình. Để thiết thức nhất, mình sẽ hướng dẫn tạo wap o domain"Xtgem.com"[có hộ trợ tiếng Việt].
Trước khi bắt đầu tôi xin quy định một số nguyên tác trng hướng dẫn sau:
+Nội dụng chú cái trong dấu [...] là minh ghi chú thêm.
+Nội dung chử cái trong dấu "..." là đối tượng cân đổi. Nào bắt đầu:
- Bước 1Đăng ký một wapsite
- Bước 2Tìm hiểu chức năng
- Bước 3 Giải thích ý nghỉa
- Bước 4Hướng dẫn & thực hành
- Bước 5Hướng dẫn & thực hành(tt)
- Bước 6Hướng dẫn & thực hành(cuối)
- Bước 7Cách tạo thư mục & file
- Bước 8Liên kết các file lên wapsite
- Code javacsript
- Code javacsript2
- JavaScript
- Mã màu html
- Code cơ bản
- Code hay
- Code quan trọng
- Code thường dùng
- Code tiện ích
- Codetim kiem
- HtmlCoban
- Khung viền
- Khung viền 1
- Kí tự đặc biệt
- Tạo nút liên kết
XtGem.com

© 2011 vietnamxanh
Powered by Xtgem.com

Lamborghini Huracán LP 610-4 t