Polly po-cket
thu thuat hay
Vietnam 4
VIET NAM XANH
Không gian gặp gở của giới trẻ
09:04 : 26.04.19

Đất nước viêt nam đã thay đổi rất nhiều, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá lên, vật chất thì thay đổi theo chiều hướng đi lên, còn tính cách con người lại đi theo chiều ngược lại, và tôi thấy tình trạng người dân chôg người thi hành công vụ ngày càng nhiều và ngiêm trọng hơn, nhưng khôg thể đổ lôi cho người dân hết được!
Con người chúng ta khác động vật ở chổ nào?
Làm con thì có hiếu với ông bà bố mẹ.
Làm anh làm chị làm em thì ghe lời bố mẹ biết quan tâm và thươg yêu đùm bọc lẫn nhau.
Lể phép với những người xung quanh
Tôn trọng thây cô
Tôn trọng bạn bè.
Chấp hành pháp luật.
Nếu con người chúng ta khôg làm được như thế thi chúng ta nhìn lại mình có phải là con người hay không!
Xung quanh tôi thấy những đữa con do họ sinh ra, mà lại là người làm bố mẹ đau lòng nhất, sống vô tâm chỉ biết lo cho bản thân khôg lo lắng dúp đỡ cho bố mẹ, họ khôg ngỉ sau này họ cũng làm bố làm mẹ hay sao, tôi thấy rất bức xúc,
Tội lớn nhất cùa con người là tội bất hiếu bất trung
Con người ai mà chả mác phải sai lâm nhưng biết sai biết sửa mới là quan trọng. XtGem.com

© 2011 vietnamxanh
Powered by Xtgem.com